لیست فایل ها - صفحه 1

Can clients of economically dependent auditors benefit from voluntary audit firm rotation? An experi

Can clients of economically dependent auditors benefit from voluntary audit firm rotation? An experiment with lenders

قیمت : 8,600 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

Storying energy consumption: Collective video storytelling in energy efficiency social marketing

Storying energy consumption: Collective video storytelling in energy efficiency social marketing + مقاله مدیریت

قیمت : 7,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دیکشنری اصطلاحات تخصصی سیاسی

دیکشنری اصطلاحات تخصصی سیاسی

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اصطلاحات تخصصی رشته پزشکی

اصطلاحات تخصصی رشته پزشکی

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه درمورد آشنایی با سازمان آیسسكو

پروژه درمورد آشنایی با سازمان آیسسكو

قیمت : 7,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

راهنمای آموزش جی کوئری- JQuery

راهنمای آموزش جی کوئری- JQuery

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحلیل قابلیت اعتماد بین سازه های فولادی SMRF و SCBF با توجه به بخش عمودی جنبش های زمین با حداقل خطای

تحلیل قابلیت اعتماد بین سازه های فولادی SMRF و SCBF با توجه به بخش عمودی جنبش های زمین با حداقل خطای تقریبی

قیمت : 29,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

واژه نامه تخصصی متون سیاسی

واژه نامه تخصصی متون سیاسی

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود جزوه گرامر زبان انگلیسی برای مکالمه جامع و کاربردی

با پيشرفت سريع علم و تکنولوژی و از آنجا که در حال حاضر قسمت بسيار زيادی از کتابها و نشريات علمي و مطالب روی اينترنت به زبان انگليسي تهيه ميشوند و با توجه به نياز غير قابل انکار دانش آموزان، دانشجويان و محققين به زبان انگليسي، يادگيری اين زبان در بين زبانهای خارجی امری بديهی و اجتناب ناپذير می باشد.

قیمت : 9,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مشخصات صنعت و شیوع ریسک مالی

این مقاله، یک ارزیابی جدیدی از پراکندگی ریسک متعاقب را مطرح میکند: رکود همزمان مشروط (CCX)، به عنوان یکی از رویدادهای مشترک، دریافتی های منفی شدید در یک صنعت و همچنین، شرط یک دریافتی منفی شدید در بخش مالی تعریف شده است. کاربرد تجربی، مدرکی

قیمت : 9,700 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3قبلی · بعدی