فایل های دسته بندی حسابداری - صفحه 1

Can clients of economically dependent auditors benefit from voluntary audit firm rotation? An experi

Can clients of economically dependent auditors benefit from voluntary audit firm rotation? An experiment with lenders

قیمت : 8,600 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل