فایل های دسته بندی مقاله ترجمه شده - صفحه 1

Storying energy consumption: Collective video storytelling in energy efficiency social marketing

Storying energy consumption: Collective video storytelling in energy efficiency social marketing + مقاله مدیریت

قیمت : 7,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

درک رابطه بین رضایت از برقراری ارتباط، عدالت درک شده و رفتار شهروندی سازمانی

این تحقیق، کاربرد عدالت و مفاهیم OCB را فراتر از انجام و رضایت شغلی گسترش می دهد تا بدین منظور بتواند تاثیرات بررسی نشده قبلی را بوسیله بررسی رابطه بین رضایت ارتباطات (CS)، عدالت درک شده، و رفتار شهروندی سازمانی (OCB)، را در میان کارمندان چینی، بدست بیاورد. ما پیش بینی میکنیم که عدالت درک شده، ارتبا

قیمت : 9,700 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

استخراج اطلاعات ترافیکی مربوط به خودرو های بزرگ: در راستای جلوگیری از ازدحام جمعیت و تصادف

: در سال 2013 ،( 32.719) نفر از مردم ایالات متحده آمریکا در تصادفات ترافیکی در آمریکا جان خود را باختند. بطور میانگین روزانه، تقریبا 90 نفر از مردم زندگی خود را از دست می دهند و در هر ساعت چیزی حدود 250 نفر صدمه می بینند. امنیت راه و جاده توانسته با کاهش تصادفات موجود در ترافیک

قیمت : 7,600 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل