فایل های دسته بندی زبان های خارجی - صفحه 1

واژه نامه تخصصی متون سیاسی

واژه نامه تخصصی متون سیاسی

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود جزوه گرامر زبان انگلیسی برای مکالمه جامع و کاربردی

با پيشرفت سريع علم و تکنولوژی و از آنجا که در حال حاضر قسمت بسيار زيادی از کتابها و نشريات علمي و مطالب روی اينترنت به زبان انگليسي تهيه ميشوند و با توجه به نياز غير قابل انکار دانش آموزان، دانشجويان و محققين به زبان انگليسي، يادگيری اين زبان در بين زبانهای خارجی امری بديهی و اجتناب ناپذير می باشد.

قیمت : 9,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل