فایل های دسته بندی برق، الکترونیک، مخابرات - صفحه 1

پیش بینی کوتاه مدت بار با استفاده از یک مدل هیبریدی با یک سری زمانی وزنی به صورت نمایی تصفیه شده و ی

این مقاله درباره پیشنهاد الگوریتم هیبریدی تقویت شده بحث می کند. الگوریتم روی یک الگوریتم فازی وزنی به صورت نمایی و پیشرفته تمرکز کرده است که هماهنگ با جستجوی هارمونی تقویت شده است. پیش بینی بار کوتاه مدت می تواند به طور مناسب با این روش ویژه ...

قیمت : 9,600 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل