فایل های دسته بندی کامپیوتر و IT - صفحه 1

الگوریتم رقابت استعماری در ترکیب با سری‌های زمانی فازی وزن‌دار با مرتبه بالا تصفیه شده (RHWFTS-ICA)

در این مطالعه، یک الگوریتم هیبریدی بر اساس یک الگوریتم فازی وزن‌دار با توان بالا و تصفیه شده و یک الگوریتم رقابت استعماری (RHWFTS-ICA) ساخته شده‌ است. این روش پیشنهاد شده است تا به طور موثری تحت پیش‌بینی بار کوتاه مدت (STLF) عمل کند. در ابتدا تحلیل خودهمبستگی

قیمت : 9,600 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سیستم هوشمند پردازش تصویر برای تشخیص زمان واقعی عیوب سطحی

صنعت تولیدی، تکنولوژی بینایی ماشینی را به عنوان یک پروتکل آزمون غیر مخرب برای بازرسی قابل اعتماد و محلی سازی نواقص سطحی را اتخاذ نموده است. تکنولوژی بینایی ماشینی متکی بر تجزیه و تحلیل تصویر جهت ارائه توابع مفید و موثر،میباشد مانند بازرسی نوری خودکار، ناوبری از راه دور، و تصدیق بصری پویا

قیمت : 7,600 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل