فایل های دسته بندی فنی و مهندسی - صفحه 1

سینترینگ لیزری سرامیک ها

پروسه ی سینترینگ لیزری سرامیک ها مورد مرور قرار گرفته است با تمرکز بر روی پتانسیل و کارکرد این تکنیک جدید که بعنوان یکی از اعضای خانواده ی تکنولوژی های

قیمت : 10,700 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مسأله مکان‌یابی کارخانه بیواتانول لیگنوسلولوزی-مطالعه موردی (صربستان)

بیو‌اتانول لیگنوسلولوزی (LCB) یک نوع زیست‌سوخت است که از مواد اولیه غیر‌خوراکی تولید می‌شود و ظرفیت بالایی در کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای (GHG) دارد. اگرچه پس‌ماند محصولات، مواد اولیه مناسبی برای تولید این نوع از سوخت‌ها

قیمت : 9,400 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پیش بینی کوتاه مدت بار با استفاده از یک مدل هیبریدی با یک سری زمانی وزنی به صورت نمایی تصفیه شده و ی

این مقاله درباره پیشنهاد الگوریتم هیبریدی تقویت شده بحث می کند. الگوریتم روی یک الگوریتم فازی وزنی به صورت نمایی و پیشرفته تمرکز کرده است که هماهنگ با جستجوی هارمونی تقویت شده است. پیش بینی بار کوتاه مدت می تواند به طور مناسب با این روش ویژه ...

قیمت : 9,600 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

الگوریتم رقابت استعماری در ترکیب با سری‌های زمانی فازی وزن‌دار با مرتبه بالا تصفیه شده (RHWFTS-ICA)

در این مطالعه، یک الگوریتم هیبریدی بر اساس یک الگوریتم فازی وزن‌دار با توان بالا و تصفیه شده و یک الگوریتم رقابت استعماری (RHWFTS-ICA) ساخته شده‌ است. این روش پیشنهاد شده است تا به طور موثری تحت پیش‌بینی بار کوتاه مدت (STLF) عمل کند. در ابتدا تحلیل خودهمبستگی

قیمت : 9,600 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بهینه سازی مکان یابی مسکونی رقابتی برای فروشگاه های زنجیره ای

این نوع مکان یابی بر رقابت و سهم بازار شرکت سرمایه گذاری ورودی جدید، به ویژه شرکت خرده فروشی تاثیر می گذارد. این مطالعه بر مکان یابی رقابتی فروشگاه های زنجیره ای جدید تمرکز دارد. در این مقاله، یک مدل دو سطحی برای تعیین موقعیت مکانی

قیمت : 10,700 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی روش فیزیکی و تصدیق قنات های بزرگ دارای دهانه های طولانی- Physical Model Testing and Validation

قنات های دارای دهانه های طولانی (LTFها) عمدتا سازه هایی هستند که برای کنترل میزان جریان آب در کانال های باز مورد استفاده قرار می گیرند. این قنات ها ممکن است در طیف های وسیعی از اشکال مختلف ساخته شوند و عموما در زمان استفاده تحت شرایط جریان آب های زیرزمینی بسیار دقیق هستند. این مقاله مربوط به استفاده

قیمت : 10,700 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سیستم هوشمند پردازش تصویر برای تشخیص زمان واقعی عیوب سطحی

صنعت تولیدی، تکنولوژی بینایی ماشینی را به عنوان یک پروتکل آزمون غیر مخرب برای بازرسی قابل اعتماد و محلی سازی نواقص سطحی را اتخاذ نموده است. تکنولوژی بینایی ماشینی متکی بر تجزیه و تحلیل تصویر جهت ارائه توابع مفید و موثر،میباشد مانند بازرسی نوری خودکار، ناوبری از راه دور، و تصدیق بصری پویا

قیمت : 7,600 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل